PKA

PKA

PKA Annual Report 1998
The project won ”The Danish Design Prize 2000” within the category of Graphic Design, Leaflets, Technical Documentation.

Design: 
Anton M Jensen Design
Poul Schou
Otto Clemmensen

Drawings: 
Peter Lautrop

Pop-up: 
Kristine Suhr


PKA is a pension foundationThe project consisted of 7 books in a cassette. In every book there are 2 pop-ups. All the drawings  are different in each book, except for the 2 pop-ups, they are the same in all books.


PKA årsrapport 1998
Projektet vandt "Den Danske Designpris 2000" inden for kategorien grafisk design,
 brochurer, teknisk dokumentation.

Projektet bestod af 7 bøger i en kassette. I hver bog er der 2 pop-upper. Alle tegninger er forskellige i de 7 bøger, undtagen på de to pop-upper, som er ens i alle bøgerne. Kassetten har også en pop-up på toppen.

© Kristine Suhr 2022